top of page
Trân trọng
BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG TIỂU HỌC JEAN PIAGET

   Trường Tiểu học Jean Piaget là ngôi trường được thành lập và đặt tên theo cha đẻ của phương pháp tiếp cận giáo dục Kiến tạo, với nguồn cảm hứng về một ngôi trường thực nghiệm do học sinh làm chủ quá trình học hỏi của bản thân. Ngôi trường là khởi nguồn từ một mơ ước chung của Cộng đồng phụ huynh tiến bộ và Nhà sáng lập - Cố vấn chuyên môn cao cấp của nhà trường - cô Ngô Thanh Giang, về một ngôi trường nơi những đứa trẻ sẽ lớn lên hạnh phúc, học hiệu quả, hướng đến thực tiễn. Chúng tôi xây dựng một ngôi trường nơi mọi trẻ em đều có khả năng học hiệu quả một cách dễ dàng, phù hợp với khuynh hướng tiềm năng của bản thân và đáp ứng được các yêu cầu của một công dân thế giới trong thời đại mới.

   Tiếp cận theo trường phái giáo dục Kiến tạo, Trường Tiểu học Jean Piaget lựa chọn điểm nhấn mạnh mẽ là phương pháp giảng dạy và chỉ dẫn của giáo viên để mỗi học sinh có thể tự kiến tạo nên kiến thức, hiểu biết và sự kết nối đa lĩnh vực thông qua quá trình học tập tích cực của bản thân.

   Xin chào mừng các học sinh và phụ huynh đã tới và trở thành một phần của ngôi trường này. Cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý vị và hy vọng rằng, hành trình sắp tới sẽ tràn đầy cảm hứng với tất cả chúng ta.

 

                                                                                           

THƯ NGỎ

bottom of page