top of page

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH KHOÁ TỪ XA - JP DISTANCE LEARNING

Được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu học sinh cần một chương trình học tập từ xa để duy trì nhịp học tập, đảm bảo hoàn thành tiến độ năm học trong tình hình dịch bệnh kéo dài, phụ huynh vui lòng xác nhận tham gia Chương trình bằng cách hoàn thành link đăng ký: 

https://bit.ly/JPDistanceLearning

Intro.png
Intro2.png
K1.TTH.png
K1.TTH2.png
K2.png
K2.2.png
K3.png
K3.2.png
K4.png
K4.2.png
K5.png
K5.2.png
bottom of page