top of page

Khối CLB Nâng cao là nơi các bạn học sinh Jean Piaget được nâng cao và tăng cường kiến thức, kỹ năng trên các phân môn chính trong chương trình học bao gồm Tiếng Việt và Toán.

I. Viết câu nâng cao

Thực tế cho thấy, rất nhiều người “sợ viết” hay một số bạn trong quá trình viết văn còn nhiều lúng túng, nhầm lẫn, nghĩ được nhiều ý tưởng thú vị nhưng lại không thể diễn đạt thành lời văn. Điều đó dẫn đến sự xuất hiện thường xuyên của những câu thiếu thành phần chủ ngữ hoặc vị ngữ, câu văn quá ngắn, không có cảm xúc và sự liên kết với nhau... Vậy tại sao các bạn nhỏ không thử tham gia khóa học Viết câu nâng cao nhỉ?

 

Khoá viết nâng cao giúp gì cho các bạn?

  • Rèn luyện kĩ năng quan sát, tìm kiếm, chọn lọc và xử lí thông tin về đối tượng trong bài viết.

  • Mở rộng vốn từ vựng và tăng cường khả năng sử dụng từ ngữ một cách linh hoạt, đa dạng.

  • Lựa chọn chủ ngữ, vị ngữ để tạo thành một câu văn hoàn chỉnh, đúng cấu trúc ngữ pháp và phù hợp về ý nghĩa.

  • Tìm hiểu một số biện pháp tu từ và vận dụng sáng tạo

  • Viết được những đoạn văn, bài văn đúng chủ đề, hay và có hình ảnh, cảm xúc.

KHỐI CLB NÂNG CAO

bottom of page