top of page
Logo.png

HỌC BỔNG VÀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN HỌC

​A. HỌC BỔNG

Với mong muốn ghi nhận sự nỗ lực, vinh danh những học sinh tiềm năng, đồng thời, có thể đồng hành và bồi dưỡng những học sinh tiềm năng trong môi trường học tập phát triển toàn diện tư duy - ngôn ngữ - xã hội - thể chất, Trường Tiểu học Jean Piaget tiếp tục triển khai 2 chương trình học bổng trong kỳ tuyển sinh năm học mới 2024 - 2025:​​

1. Chương trình Học bổng Tiềm năng

1.1. Đối tượng: Dành cho các học sinh tự tin thể hiện xuất sắc trong đợt dự tuyển đầu vào của trường

1.2. Thời gian diễn ra: Trong các đợt dự tuyển đầu vào của trường

1.3. Các mức học bổng: 

  • Học bổng CLB trị giá: 2.000.000 VNĐ

  • ​Học bổng Học phí trị giá: 10% - 15% học phí/năm

2. Chương trình Học bổng Jean Piaget Pioneer Scholarship

2.1. Đối tượng:

  • Học sinh đã và đang đăng ký dự tuyển vào Trường Tiểu học Jean Piaget

  • Học sinh từ khối 1 - khối 4 đang theo học tại Trường Tiểu học Jean Piaget

2.2. Thời gian diễn ra: Tháng 3 - Tháng 4 hàng năm

2.3. Các mức học bổng: 

  • Học bổng Xuất sắc trị giá: 50% học phí/năm

  • ​Học bổng Nỗ lực trị giá: 30% học phí/năm

  • Học bổng Triển vọng trị giá: 10% học phí/năm

B. CHÍNH SÁCH KHUYẾN HỌC 

Bên cạnh các Chương trình Học bổng, Trường Tiểu học Jean Piaget còn áp dụng các chính sách khuyến học dành cho các học sinh tham gia dự tuyển vào trường. Mời các bố mẹ tham khảo chính sách khuyến học trong năm học 2024 - 2025 tại bảng dưới đây:  

CSHP.png
bottom of page