top of page

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trường tiểu học Jean Piaget hội tụ những nguồn lực tri thức, vật chất và con người, áp dụng các phương pháp tiếp cận hiện đại và xây dựng một môi trường học tập tích cực cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học để kích thích khả năng tự học chủ động và tối ưu hóa tiềm năng cá nhân để chuẩn bị cho thành công của từng học sinh trên học đường và ngoài xã hội.

I. Mục tiêu giáo dục

   Trường tiểu học Jean Piaget được tổ chức dưới sự chia sẻ và chung tay của cộng đồng phụ huynh tích cực nhằm xây dựng một môi trường giáo dục tiến bộ cho học sinh tiểu học. Các chương trình giáo dục của chúng tôi theo đuổi những mục đích sau đây về chất lượng phát triển con người cho mỗi học sinh trong 05 năm đầu tiên của bậc tiểu học:

 • Cân bằng vận động, học và trải nghiệm để phát triển toàn diện

 • Áp dụng các phương pháp dạy học mới để trang bị bộ kỹ năng cá nhân và thời đại cho học sinh trong suốt quá trình giáo dục tại trường

 • Xây dựng năng lực sử dụng thành thạo bộ công cụ cho thành công, gồm có ngôn ngữ (tiếng việt và tiếng Anh), ICT, thông tin và các nguồn tham khảo

 • Phát triển cân bằng và sâu sắc về cảm xúc, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực cá nhân, nhân cách, giá trị và văn hóa

 • Phát triển tiềm năng và tối ưu khuynh hướng bẩm sinh

 • Xây dựng đam mê, và cảm hứng; dạy trẻ biết ước mơ và dám theo đuổi mơ ước của chính mình

 

II. Những giá trị mà chúng tôi chia sẻ và cam kết tuân thủ:

 • Tính chuyên gia: Tại trường tiểu học Jean Piaget, các tiểu ban phân môn được thành lập với những cá nhân thực sự am hiểu và có năng lực trên từng lĩnh vực để đảm bảo học sinh được trưởng thành trong những trải nghiệm học tập có chiều sâu, và được sự chỉ dẫn từ những người thực sự đam mê và chủ động nghiên cứu và tìm tòi trong lĩnh vực mình lựa chọn

 • Tính cộng đồng: Cộng đồng tích cực là một yếu tố đặc biệt và mang tính quyết định trong việc xây dựng và bảo lưu các giá trị mạnh mẽ của dân tộc và thế giới. Tại trường tiểu học Jean Piaget, chúng tôi mang đến một cộng đồng tích cực với các nguồn lực phong phú từ từng cá nhân tích cực.

 • Sự chia sẻ và hợp tác: Sự chia sẻ các nguồn lực, hợp tác xây dựng hệ thống các mối quan hệ hỗ trợ giáo dục tích cực cũng như khả năng bảo vệ các giá trị tích cực trong nội bộ cộng đồng sẽ khiến cho mỗi cá nhân học sinh và các thành viên cộng đồng khác có một môi trường ổn định, đầy hỗ trợ để phát triển

 • Tính đa dạng: Tại Jean Piaget School chúng tôi tin rằng mỗi một học sinh là một thực thể đa dạng đầy tiềm năng. Chúng tôi khuyến khích mọi trẻ em phát triển theo hướng tối ưu hóa năng lực cá nhân của chúng và nỗ lực để đảm bảo sự phát triển đa dạng theo tiềm năng của học sinh được xây dựng từ những bộ kỹ năng nền tảng vững chắc trong suốt quá trình học tập

 • Sức sáng tạo và năng lực cách tân: Theo đúng quan điểm của Jean Piaget, người truyền cảm hứng cho việc học tập tích cực và tự kiến tạo hiểu biết, kiến thức và kỹ năng của học sinh, chúng tôi tin rằng sức sáng tạo và cải tiến liên tục trong quá trình dạy và học của giáo viên và học sinh dựa trên những diễn biến và nhu cầu thực tế là cách tốt nhất để hỗ trợ tối đa cho quá trình học tập tích cực theo diễn tiến trưởng thành của trẻ.

                                                                                   

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

bottom of page